Aktuelle utstillingertirsdag 17. november 2009

onsdag 4. november 2009

Line Schjølberg i Oslo ProsjektromLine Schjølberg åpner ny separatutstilling i Oslo Prosjektrom lørdag 7. nov. kl 12. Utstillingen varer til 22.nov.

Utstillingen og hennes arbeider reflekterer rundt tema som beskyttelse, frykt for løsrivelse og sårbarhet. Maleriene har en poetisk tilnærming, men ved nærmere ettersyn vil man oppdage kontraster som det søte, trygge mot det mørke, skumle. Den truende skogen, den hvite benken, de mørke buskene, det trygge gjerdet, den fremmede fuglen, det gode samholdet, den uvisse fremtiden. Kunstneren skaper en tvetydighet i det klart opplagt romantiske, ting er tilsynelatende ikke alltid som det ser ut. Noe ulmer under overflaten, kanskje brister idyllen. Hun ønsker ikke å legge for mange føringer for betrakteren, men ved å bruke en del barn i arbeidene sine mener hun at barn kan være døråpnere til lukkede rom. Det kan åpne opp for personlige tolkninger.

Line Schjølberg mottok Bærum Kommunes Kunstpris i 2003, og er innkjøpt av Bærum Kommunes Kunstsamling. Hun har deltatt ved to anledninger på Henie Onstad kunstsenter, senest i 2008 med et landskaps prosjekt.
I 2010 skal hun ha separatutstilling både i Ålesund kunstforening på vestlandet og til Risør kunstforening på sørlandet.
.

tirsdag 3. november 2009

Line Schjølberg

.Født 1965.
Bor og arbeider i Bærum.

Maleriene blir til med utgangspunkt i foto, eller deler av foto, som jeg har tatt selv, eller foto jeg finner inspirerende fra annet hold, som album, media og magasiner.

Underveis i arbeidet søker jeg mer og mer bort fra opprinnelsen, strammer inn, legger på og visker ut. Jeg ønsker likevel å antyde tanker om beskyttelse, løsrivelse og sårbarhet. Det søte, trygge mot det mørke, skumle. Den truende skogen, den hvite benken, de mørke buskene, det trygge gjerdet, den fremmede fuglen, det gode samholdet, den uvisse fremtiden.

Jeg ønsker å skape en tvetydighet i det klart opplagt romantiske, at ting tilsynelatende ikke alltid er som det ser ut til. Noe ulmer under overflaten, kanskje brister idyllen.

Jeg ønsker ikke å legge for mange føringer for betrakteren, men ved å bruke en del barn i arbeidene mine, mener jeg at barn kan være døråpnere til lukkede rom. Det kan åpne opp for personlige tolkninger.Utdanning:

Etterutdanningskurs for kunstnere, KHIO 2007
Det Tverrfaglige Kunstinstitutt 2001 - 2004
Studier under W. Gisholt 1999 - 2001
Designskolen Wolff 1985 - 1987
I.P.A Tegning/ Form/ Farge 1984 - 1985

Utstillinger:

Bodø Kunstforening Separatutstilling 2011- Ålesund Kunstforening Separatutstilling 2010- Risør Kunstforening Separatutstilling 2010- Oslo Prosjektrom Separatutstilling 2009- Galleri Odonata To kunstnere 2009- Bærum Kunstforening Levende Landskap 2008- Kunstnerhuset Gvarv Separatutstilling 2008- Henie Onstad Kunstsenter Landskapsprosjekt 2008- Galleri Ramfjord Jubileumsutstilling 2008- Galleri Gann kollektivutstilling 2008- Galleri Henrik Gerner kollektivutstilling 2007/2008- Galleri Bogstad 2 kunstnere 2007- Galleri Odonata Høstutstilling 2006/ 2007/2008- Domus Medicus Separatutstilling 2007 -
Galleri Ramfjord Gruppeutstilling 2007- Bærum Kunstforening Jubileumsutstilling 2005/2006 - Galleri Steen Gruppeutstilling 2005- Galleri G Badet Gruppeutstilling 200
5- Bærum Kulturhus Separatutstilling 2005 - Galleri G Separatutstilling 2004- Henie Onstad Kunstsenter Temautstilling 2003/2004- Rådhus Galleriet, Oslo Rådhus Gruppeutstilling 2003- Galleri G Gruppeutstilling 2002/2003- Bogstad Gård Gruppeutstilling 2001-

Stipend og innkjøp:

Billedkunstnerenes Vederlagsfond 2009- Johs. Vinjums minnelegat 2005-
Bærum Kommunes kunstpris 2003- Rolff Daldorffs legat 2003- Bærum Kommunes kunstsamling innkjøp 2003- Naviga AS innkjøp 2003- Allianceapotekene innkjøp 2004\05\06 - Boston Consulting Group innkjøp 2004-

Utsmykning:

Moss Tingrett 2004- Blommenholm skole 2003- Teco Maritime A/S 2007-

Medlem av: NBK (Norske Billedkunstnere), UKS (Unge Kunstneres samfunn), BKIB (Bærum Bildende Kunstnere)

Kontakt:
Atelier: Gamle Snarøyvei 50, 1367 Snarøya
Nettside: http://lineschjolberg.carbonmade.com/


.