Aktuelle utstillingertirsdag 26. august 2008

Pippip Ferner

.

Ellen (Pippip) Ferner Apalnes
Født: 26.10.1957
Bor og arbeider i Asker

Bakgrunn
2007 - 2008 Elev hos Markus Brendmoe / Roar Werner Eriksen
2006 - 2008 Det tverrfaglige kunstinstitutt (deltid)
2002 - 2006 Asker Kunstskole (Per Morten Karlsen)
1980 - 1982 Parsons School of Design, New York (Batchelor of Fine Arts)
1978 - 1980 Edinburgh College of Art, Edinburgh
Malt i eget atelier på heltid siden 2005 Jobbet som designer/illustratør 1982 - 2006

Utstillinger, avholdt / planlagte:
2008 (okt) Bærum kulturhus, separatutstilling
2008 (okt) "Se Norges kunstnerdal", Høstutstilling Asker Lions
2008 (sept) Kunst Rett Vest
2008 (juli) Galleria kunstfestival, Mosjøen
2008 (mai) Galleri Elenor m/Gunilla Holm
2008 (februar) Galler Skallum
2007 Juleutstilling - Galleri Vanntårnet, Nesodden
2007 Juleutstilling - Hole Arcenter og Galleri Elenor
2007 Separatutstilling Galleri Elenor
2007 Utstilling Hole artcenter m/Kristine Maudal
2006 Utstilling i atelier F3
2006 Kollektivutstilling - Hole Arcenter
2006 Kollektivutstilling - Galleri Ymse
2005 Separatutstilling - Bird Kommunikasjon
2005 Kollektivutstilling - Galleri Ymse

Annet:
Innkjøpt av Sørlandet Sykehus, Psykiatrisk avdeling 2006

Medlem ABK, Asker Bildende Kunstnere
På Pippip Ferners hjemmeside kan du se flere av arbeidene hennes. Her finner du også kontaktinformasjon.