Aktuelle utstillingeronsdag 23. juli 2008

(parentes) i Theresesgate 5., 2. – 10. august 2008

.

2. – 10. august viser gruppa (parentes) utstillingen komma i Galleriet i Theresesgate 5., Oslo. Gruppa består av tre kunstnere som alle er utdannet ved Det Tverrfaglige Kunstinstitutt i Bærum, og som samarbeider om sideprosjektet (parentes) ved siden av eget kunstnerisk arbeid. Dette er deres første utstilling i en serie på tre, den bærer da også navnet komma, for å si at det kommer mer senere.

Denne første utstillingen har verken felles tema eller felles uttrykk – fellesnevneren er skolen de har sin bakgrunn fra, og lysten til å jobbe sammen. Annelene (Engebretsen) Evensen, Oslo, bidrar med tegninger, Kari (Venås) Angvik, Bærum, viser digitale trykk, og Vigdis (Elisabeth) Løbach, Sandefjord, stiller ut akrylmaleri og tekstil.

Utstillingen er åpen 13. – 18. hver dag fra 2. – 10. august.

mandag 21. juli 2008

Annelene E. Evensen

.


Utgangspunktet for arbeidene er som regel noe personlig. Gjennom arbeidsprosessen endres det personlige til noe allment, ”nye” rom skapes. Og det er nettopp rom som er fellesnevneren for arbeidene. Det være seg konkrete eller mentale rom: å innta rom, å lage nye rom, å utvide eksisterende rom, ol. Når man arbeider med rom aktualiseres også temaer som grenser, tid og bevegelse.

Hun jobber som oftest i store serier og lager gjerne “hundrevis” av malerier, tegninger, objekter, prikker, osv.

Utdanning
2004- 2007: Det Tverrfaglige Kunstinstitutt
2003 - 2004: Lørenskog vgs: Tegning form og farge GK og VKI
1992 - 2001: Universitetet i Oslo, Det Utdanningsvitenskapelige fakultet: Cand. paed
1992 - 1996: Universitetet i Oslo, Det Samfunnsvitenskapelige fakultet: cand. mag (psykologi og pedagogikk)
1987 - 1988: Gauldal folkehøgskule, Linje: håndtverk og design

Kurs
2007: Pekka Persson: arbeidsprosessen
2004: Margarida Paiva: video
2005: Peter Esdaile: trykk
2004: Marianne Heyerdah: skulptur

Kollektive utstillinger
2007: DTK prosjekt galleri: Avgangsutstillingen

Kontakt
Annelenes blogg: Strekbinding

.

Arild Brock
Født 1949
Arbeider i Oslo


Utdanning:
2006 - 09: Det tverrfaglige kunstinstitutt, fulltidsstudium
2002 - 06: Det tverrfaglige kunstinstitutt, kveldsskolen

Gruppeutstillinger:
2008, juni: DTK, utstilling/åpen skole. Skulptur i betong, fotografikk
2008, februar: DTK, utstilling/åpen skole, fotografikk
2007, desember: DTK, juleutstilling, fotografikk
2007, juni: utstilling/åpen skole, skulptur i leire, fotografikk, akryl
2007, februar: DTK, utstilling/åpen skole, skulptur i leire, fotografikk
2006, desember: Torshov Kultur- og kunstforening, akryl, fotografikk
2006, desember: DTK juleutstilling, fotografikk, collage
2006: DTK, utstilling/åpen skole
2005, november: Torshov Kultur- og kunstforening, jubileumsutstilling, tegninger
2004: Torshov Kultur- og kunstforening, tegninger
2004: DTK utstilling/åpen skole, tegninger, akryl
2003: DTK, utstilling/åpen skole, tegninger


Kontakt:
http://galleribrock.no/
Telefon: 913 85 576

onsdag 9. juli 2008

Åpning av Atelier Grindevad


KUNSTSALG

HVER LØRDAG OG SØNDAG
FRA 12. JULI - 24. AUGUST


Adresse: Torødvn. 164, Nøtterøy
Tel: +47 47878426 (Bibbi Møllhausen)

Atelier Grindevad er et nystartet atelier og galleri for salg av kunst rett fra vegg, åpent hver lørdag og søndag fra og med 12. juli til og med 20. august. Galleriet er drevet av billedkunstneren Bibbi Møllhausen som nettopp har avsluttet et treårig studium ved Det Tverrfaglige Kunstinstitutt i Bærum. Det vil hovedsaklig være Bibbis bilder som presenteres, med innslag av andre spennende kunstnere.

Denne sommerens utstillere er seks kunstnere uteksaminert ved Det Tverrfaglige Kunstinstitutt, samt skolens rektor. Disse er Turid Gyllenhammar, Nina Hagelid, Lilleba Jahren, Vigdis Løbach, Bibbi Møllhausen, Elisabeth Skovli-Næss og Julio da Silva.

Etterhvert vil du kunne finne mer informasjon om Atelier Grindevad her.

.