Aktuelle utstillingeronsdag 17. juni 2009

Not to be seen

.

Velkommen til åpning av utstillingen
¨Not to be seen¨

Hilde J. Weflen
Lørdag 20. Juni kl 12- 16
Stolt
Mellomila 76 Ilsvika

Stolt er eiet av NKS (Norske Kvinners Sanitetsforening). Her blir det drevet arbeidstrening for mennesker fra Stavne gård, Kriminalomsorg i frihet, NAV og ellers for andre som på en eller annen måte trenger litt bistand for å komme videre ut i arbeidslivet. Stedet blir drevet for å opprettholde et godt arbeidstreningstilbud for de som trenger det.

Hilde Jeanette Weflens bilder passer inn i denne sammenheng, med tanke på utstillingens tittel; ikke å bli sett. Det startet med Weflens forsøk på å ta kroppen som utgangspunkt for å skape noe skulpturelt i et todimensjonalt format, som igjen utformet seg til et sart, men sterkt uttrykk i forhold til dagens syn på idealkroppen.
.

torsdag 11. juni 2009

Åpen Skole 2009, Det Tverrfaglige Kunstinstitutt


Førstkommende helg, 12. - 14. juni er det igjen klart for åpen skole ved Det Tverrfaglige Kunstinstitutt i Bærum, i skolens lokaler på Haslum.

Fredag 18 - 20
Lørdag og søndag 13 - 17

Her er det mulig å kjøpe spennende kunst til hyggelige priser.
.

tirsdag 2. juni 2009

Klart for DTKs avgangsutstilling 2009

.Det Tverrfaglige Kunstinstitutt

Avgangsutstilling
Hole Artcenter
Vernissage: Torsdag 04. juni, kl. 18.00-20.00

Elever: Arild Broch, Astrid Hagen, Elisabeth Berge, Ellen Ringstad, Jorunn Eikaas, Ming Zhu Sun, Wenche Finnes

Denne utstillingen er et resultat og en kombinasjon av talent, hardt arbeid og en dynamisk undervisningsform. Bildene, objektene og fotografiene til elevene viser noe av det enorme mangfold og individualitet som innehas av hver enkelt. De gode resultatene ved kunstinstituttet skyldes hovedsakelig elevene, deres evne til å delta i en konstant åpen og kontinuerlig dialog med lærere og besøkende kunstnere.

Skolen er tverrfaglig og alle elever, på alle nivåer, må innom alle fagområder: skulptur, maleri, tegning, foto, video, rom kunst, etc. Oppgaver er tematiske og følges av store deler teori samt konseptutformende metoder. Kunsthistorie relateres til tema og fagområder.

Det Tverrfaglige Kunstinstitutt ble startet i 1996 av Julio J. Fernandes da Silva, opprinnelig portugisisk billedkunstner med akademisk bakgrunn. Skolen tilbyr et 3-årig studie i kunst og har 40 fulltidselever i tillegg til kveldsskolen. Utvekslingsprogrammet med høyskoler i utlandet, samt lærere fra Norge, Portugal og Bosnia, bidrar til en internasjonal tilnærming til kunsten. Alle lærere ved skolen er utøvende billedkunstnere og skolen har jevnlig besøk av både norske og utenlandske gjesteforelesere/billedkunstnere, som underviser i aktuelle temaer og oppgaver.

For mer informasjon om skolen se
www.kunstskole.com
eller ring på tlf. 67 53 78 77 / 91 60 48 52

Åpningstider:
Vernissage: Torsdag, 04. juni 2009 18-20:00
Fredag 05.juni t.o.m. søndag 07. juni 12-17:00

Sted:
Hole Artcenter
WWW.HOLEARTCENTER.NO
Utstranda 665, 3531 Krokkleiva
Tel: +47 90 110 110

.

Pippip Ferner i Galleri Labro 6. - 14. juni

.Pippip Ferner
stiller ut i Galleri Labro, 6 km sør for Kongsberg, i perioden 6. - 14. juni.

Utstillingen er åpen hver dag fra kl 12 - 18.
.